Hvad er PUF?

 PUF er:
– et fællesskab for alle kristne
– et forum med samtale og dialog
– et samarbejde mellem flere kirker
– et træningsrum med fokus på potentiale, vækst og nærvær
– et mødested for alle, der bærer det profetiske i kirken.

Formål: 
PUF lever for at igangsættelse af,  inspiration til og  involvering i sund dialog baseret undervisning, som styrker brugen af nådegaverne og det profetiske virke i og udenfor kirken.

Mødested: 
Den lokale kirke. Vi vil gerne besøge den lokale kirke med et team af kristne, som vi har tillid til. Vort formål er, at vi sammen trænes og skærpes i brugen af de gaver, som Gud har givet os. Vi vil gerne komme på enkelt besøge eller indgå i et kontinuerligt samarbejde med flere besøg. Vi vil gerne puffe med andre kirker kontinuerligt, så vi på skift mødes i hinandens lokale kirker og på skift varetager planlægningen af undervisningen.

Hvad samles vi om? 
Undervisning, optræning og skærpelse indenfor det profetiske. Gennem oplæg, praktiske øvelser og dialog med hinanden.